Εκτροφή και κατοχή καθαρόαιμων σκύλων με γενεαλόγιο, μια ηθική και νομική ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3396965 169 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-20
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Γκαλίτσης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαήλ Μαντζανάς , Μέλος ΔΕΠ(Καθηγητής), Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία»
Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Μέλος ΔΕΠ(Καθηγητής), ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία»
Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Γεώργιος Αραμπατζής, Μέλος ΔΕΠ(Καθηγητής), ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας
Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία»
Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτροφή και κατοχή καθαρόαιμων σκύλων με γενεαλόγιο, μια ηθική και νομική ανάλυση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτροφή και κατοχή καθαρόαιμων σκύλων με γενεαλόγιο, μια ηθική και νομική ανάλυση
Περίληψη:
Τα ζώα συντροφιάς συνεχώς αυξάνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως και δεν είναι υπερβολή (μιλώντας κυρίως για το σκύλο και τη γάτα), να αναφερθεί πως λογίζονται πλέον ως μέλη της οικογένειας. Ο καθαρόαιμος σκύλος επιλέγεται ολοένα και περισσότερο με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε φυλής για το πως θα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του καινούριου ιδιοκτήτη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ιστορική αναδρομή της καθαρόαιμης κυνοφιλίας με αναφορά στους κυριότερους κυνολογικούς ομίλους παγκοσμίως πάνω στους οποίους βασίστηκε η δημιουργία, καταγραφή και ομαδοποίηση των καθαρόαιμων φυλών. Εν συνεχεία πραγματοποιείται ανάλυση σε ηθικό επίπεδο για τα οφέλη και τις αρνητικές προεκτάσεις της εκτροφής, κομμάτι που θα προσεγγιστεί από τη σκοπιά της ευζωίας, της ευγονικής, της υγείας, της ύβρεως, της εργαλειοποίησης καθώς και του ειδισμού. Τέλος επιχειρείται μία νομική προσέγγιση στην εκτροφή και κατοχή καθαρόαιμων σκύλων. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο νόμο 4830/2021 πραγματοποιώντας ανάλυση των σημείων που αφορούν τον καθαρόαιμο σκύλο ενώ παράλληλα επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις βασισμένες στην ηθική αντιμετώπιση του σκύλου αλλά και σε έννοιες όπως η αξιοπρέπεια, η ευζωία και αυτή του ζώου ως αντικείμενο. Η παρούσα διπλωματική θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για έρευνα στον ελληνικό χώρο, με τους εκτροφείς και με τους κατόχους καθαρόαιμων σκύλων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
καθαρόαιμος σκύλος, ευζωία, αξιοπρέπεια, γενεαλόγιο, εκτροφή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
54
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Diplomatiki ergasia_Gkalitsis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.