Νόηση και συνείδηση στους ιχθύς. Οι ιχθύες ως αισθανόμενα όντα. Η ηλεκτραναισθησία ως μέθοδος μείωσης της καταπόνησης κατά την εξαλίευση των εκτρεφόμενων ιχθύων στην Ελληνική θαλάσσια ιχθυοτροφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3396967 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-20
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Ντούκας Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτουλής Κωνσταντίνος. Μέλος ΔΕΠ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής. Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Συνεπιβλέποντες καθηγητές:

Γκουγκουλής Δημήτριος. Μέλος ΔΕΠ. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής. Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Πανταζής Βασίλειος. Μέλος ΕΔΙΠ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Διδάσκων ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ-Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νόηση και συνείδηση στους ιχθύς. Οι ιχθύες ως αισθανόμενα όντα. Η ηλεκτραναισθησία ως μέθοδος μείωσης της καταπόνησης κατά την εξαλίευση των εκτρεφόμενων ιχθύων στην Ελληνική θαλάσσια ιχθυοτροφία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νόηση και συνείδηση στους ιχθύς. Οι ιχθύες ως αισθανόμενα όντα. Η ηλεκτραναισθησία ως μέθοδος μείωσης της καταπόνησης κατά την εξαλίευση των εκτρεφόμενων ιχθύων στην Ελληνική θαλάσσια ιχθυοτροφία
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζουμε και τεκμηριώνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα περί της ύπαρξης νόησης, συνείδησης, επίγνωσης και συναισθημάτων όπως ο φόβος και ο πόνος στους ιχθύς.
Η επιστημονική τεκμηρίωση της ύπαρξης συνειδητής αίσθησης του πόνου και καταπόνησης στους ιχθύς, θα ανοίξει το νομικό κεφάλαιο της κατοχύρωσης και σε αυτά τα ζώα του δικαιώματος μιας ζωής απαλλαγμένης από τον πόνο και την οδύνη.
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφουμε το φαινόμενο του ειδισμού (specism) που αφορά την εδραιωμένη ανθρώπινη αντίληψη περί της κατωτερότητας των ιχθύων έναντι του ανθρώπου και των υπολοίπων σπονδυλωτών ζώων.
Ακολούθως, διερευνώνται οι νοητικές ικανότητες των ιχθύων προσπαθώντας να ενισχύσουμε τεκμηριωμένα τη θέση ότι οι ιχθύες είναι ζώα που συνειδητά αισθάνονται, συναισθάνονται και πονούν. Επίσης, η περιγραφή των τρόπων θανάτωσης και σφαγής των ιχθύων κατά τη σύλληψή τους από τον άνθρωπο και οι βασικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων επέρχεται ο θάνατος αυτός, θα μας βοηθήσει να συναισθανθούμε το μέγεθος της ταλαιπωρίας που υφίστανται τα ζώα αυτά όταν πεθαίνουν.
Στο τέλος, επιθυμώντας να συμβάλουμε με πρακτικό τρόπο στη μείωση της καταπόνησης των ιχθύων στην Ελληνική Ιχθυοτροφία κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους, θα παρουσιάσουμε την ηλεκτραναισθησία ως μια ανθρωπιστική μέθοδο θανάτωσής τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ειδισμός Ιχθύων. Νόηση συνείδηση ιχθύων. Αισθήσεις Ιχθύων. Ευαισθησία Ιχθύων. Νευροφυσιολογία Ιχθύων. Πόνος στους Ιχθύς. Θανάτωση ιχθύων. Ηλεκτραναισθησία Ιχθύων. Ευζωία Ιχθύων..
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
130
Αριθμός σελίδων:
67
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-04-24.

Διπλωματική Εργασία_Ντούκας Βασίλειος.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-04-24.