Προβλεπτικοί Παράγοντες της Σχολικής Εμπλοκής των Γονέων Μαθητών και Μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398197 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-05-10
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Παραγυιού Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αικατερίνη Λαμπροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιώτης Λιανός, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προβλεπτικοί Παράγοντες της Σχολικής Εμπλοκής των Γονέων Μαθητών και Μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προβλεπτικοί Παράγοντες της Σχολικής Εμπλοκής των Γονέων Μαθητών και Μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι γονικοί και σχολικοί παράγοντες που προβλέπουν και συνδέονται με τη σχολική εμπλοκή των Ελλήνων και αλλοδαπών γονέων μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 316 γονείς από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς για τη σχολική πολιτισμική συμβατότητα (School Cultural Congruity Scale), την εμπλοκή της οικογένειας (Family-School Engagement Scale), τη γονική υποστήριξη (Parent Support Scale), τη γονική αυτοαποτελεσματικότητα (Parent Efficacy Scale), το γονικό άγχος (Parental Stress Scale [PSS]), τα εμπόδια γονικής εμπλοκής (Barriers to Engagement Scale), τους ρόλους και τις ευθύνες (Roles and Responsibilities Scale), τη γονική τυπολογία (The Parenting Styles and Dimensions Questionnaire [PSDQ]) και ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της σχολικής εμπλοκής με τις σχετικές με τους γονείς και το σχολείο μεταβλητές, ενώ βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών γονέων ως προς τις υπό μελέτη μεταβλητές. Επίσης, στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σχολικής γονικής εμπλοκής εντοπίστηκαν στην ομάδα των γονέων με μέσο συγκριτικά με την ομάδα των γονέων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, καθώς και στις ομάδες των γονέων υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου συγκριτικά με τις ομάδες χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν υψηλότερα επίπεδα σχολικής εμπλοκής στην πρωτοβάθμια συγκριτικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η χώρα καταγωγής του γονέα, η γονική υποστήριξη, η κοινωνική αυτοαποτελεσματικότητα και το γονικό στρες αποτέλεσαν στατιστικώς σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές της σχολικής γονικής εμπλοκής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
γονείς, Έλληνες, αλλοδαποί, γονική εμπλοκή στο σχολείο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
345
Αριθμός σελίδων:
155
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-11-10.

Ελένη Παραγυιού_Master thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-11-10.