Μελέτη και εφαρμογή του δείκτη αξιοποίησης του ψηφιακού μάρκετινγκ στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3398453 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-05-13
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Μπουνγκούρη Ίλντα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη και εφαρμογή του δείκτη αξιοποίησης του ψηφιακού μάρκετινγκ στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη και εφαρμογή του δείκτη αξιοποίησης του ψηφιακού μάρκετινγκ στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Περίληψη:
Στη σημερινή διασυνδεδεμένη παγκόσμια αγορά, το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει εξελιχθεί σε
θεμελιώδες στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ κάθε εταιρείας. Η Ελλάδα, όπως
και πολλές άλλες χώρες, έχει υποστεί έναν σημαντικό ψηφιακό μετασχηματισμό τα τελευταία
χρόνια και ενώ πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία του ψηφιακού
μάρκετινγκ, συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όταν πρόκειται να αξιολογήσουν και να ενισχύσουν
αποτελεσματικά τις δυνατότητες ψηφιακού μάρκετινγκ. O σκοπός της παρούσας διπλωματικής
εργασίας είναι να παρουσιάσει τα ευρήματα της μέτρησης του Δείκτη Αξιοποίησης Ψηφιακού
Μάρκετινγκ (Digital Marketing Utilazation Index -DMUI) σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μέσω της συστηματικής μέτρησης του DMUI, η εργασία
αποσκοπεί στο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ετοιμότητας του
ψηφιακού μάρκετινγκ σε αυτές τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εργασία θα αξιολογήσει τον βαθμό
ευθυγράμμισης της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων αυτών, με το σύνολο των
επιχειρησιακών στόχων και σκοπών τους. Με βάση την ποσοτική έρευνα, που έγινε σε 40
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο DMUI αυτών
των εταιρειών έχει μέσο όρο 62,03, κάτι το οποίο τις κατατάσσει σε ένα μεσαίο επίπεδο ως προς
την αξιοποίηση του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα, στο οποίο ωστόσο
έγκειται αρκετή βελτίωση όσον αφορά την καινοτομία στα πλαίσια της επιχείρησης και της
κατάλληλης διοίκησής της, της βέλτιστης διακυβέρνησης του μετασχηματισμού και της
επανεφεύρεσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Τέλος, σχετικά με την ολοκληρωτική υιοθέτηση
του ψηφιακού μάρκετινγκ οι εταιρείες πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer relationship management - CRM) και το affiliate
marketing
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακό μάρκετινγκ, δείκτης αξιοποίησης ψηφιακού μάρκετινγκ, ψηφιακή στρατηγική, ετοιμότητα ψηφιακού μάρκετινγκ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
54
Διπλωματική Εργασία - Ίλντα Μπουνγκούρη - 2024.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο