Μελέτη της καταβολής σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και της σχέσης της με το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3399766 42 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-06-11
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Βιντζηλαίος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλιππάτος Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παρίσης Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κατσάνος Σπυρίδων, Εξωτερικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της καταβολής σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και της σχέσης της με το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της καταβολής σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και της σχέσης της με το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτελεί ένα εξελισσόμενο πολυπαραγοντικό σύνδρομο με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα παγκοσμίως. Συνοδεύεται από πολλά σωματικά συμπτώματα, με κυριότερα τη δύσπνοια και την καταβολή, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην έκβαση αλλά και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης και της βαρύτητας του συμπτώματος της καταβολής σε ασθενείς με ΚΑ και η διερεύνηση πιθανών διαφορών στην αναφερόμενη καταβολή βάσει του κλάσματος εξώθησης (διατηρημένο ή μειωμένο).
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 50 ασθενείς με ΚΑ σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 25 ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης και 25 με διατηρημένο.Το εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν το MultidimensionalFatigueInventory-20 (MFI-20) για την αυτοαξιολόγηση των συμπτωμάτων της καταβολής, που χωρίζεται σε 5 υποκατηγορίες. Τα δημογραφικά και ιατρικά χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν συμπεριελάμβαναν την ηλικία, το φύλο και τα συνοδά νοσήματα καθώς και το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (≥50% διατηρημένο και <50% μειωμένο). Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με το στατιστικό πακέτο SPSSv.25 και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο p=<0,05.Αποτελέσματα: Το 84,0% του δείγματος ήταν άνδρες και η μέση ηλικία επί του συνόλου ανήλθε στα 66,4±8,7 έτη. Η υπέρταση ήταν το κυριότερο συνοδό νόσημα (30%) ενώ το 54% είχε άνω του ενός συνοδού νοσήματος. Το 50% βίωνε σοβαρή Σωματική Κόπωση ενώ το 48% μέτρια. Η Γενική Κόπωση, η Μειωμένη Δραστηριότητα και τα Μειωμένα Κίνητρα ήταν μέτριας βαρύτητας ενώ η Ψυχική κόπωση ήπιας. Επί μειωμένου κλάσματος εξώθησης, η συμπτωματολογία της καταβολής ήταν συχνότερη και υψηλότερης βαρύτητας. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του μειωμένου κλάσματος εξώθησης και της μειωμένης ικανότητας δραστηριοτήτων (p=0,036), της επίτευξης λίγων πραγμάτων (p=0,039). Το κλάσμα εξώθησης συσχετίσθηκε με την υποκλίμακα των Μειωμένων Κινήτρων (p=0,022) και πιο συγκεκριμένα με τη μειωμένη διεξαγωγή ευχάριστων δραστηριοτήτων (p=0,007)και την αυξημένη αίσθηση διεξαγωγής καμίας δραστηριότητας (p=0,045). Βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των υποκλιμάκων της MFI-20 μεταξύ τους (p=<0,001),πλην της Ψυχικής Κόπωσης, η οποία συσχετίσθηκε θετικά μόνο με τα Μειωμένα Κίνητρα (p=0,006). Το κλάσμα εξώθησης αναδείχθηκε ως προγνωστικός παράγοντας των Μειωμένων Κινήτρων (p=0,021) καθώς για κάθε μονάδα μείωσης του, η βαθμολογία της υποκλίμακας αυτής αυξάνεται κατά 0,24 μονάδες. Η ηλικία συσχετίσθηκε θετικά με όλες τις υποκλίμακες πλην εκείνης της Ψυχικής Κόπωσης.Συμπεράσματα: Η καταβολή αποτελεί σημαντικό σύμπτωμα επί ΚΑ και χρήζει έγκαιρης αναγνώρισης και διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα και η βαρύτητά της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανεπάρκεια, Kλάσμα εξώθησης, Καταβολή, Κόπωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
61
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ διορθωμένη (1).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο