Συγκριτική μελέτη των φρασεολογικών μονάδων που εμπεριέχουν τα ρήματα κίνησης πηγαίνω και έρχομαι στην ισπανική και την ελληνική γλώσσα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3400604 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-06-07
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Μιχαλία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αγγελική Αλεξοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ανθή Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μάριος Χρύσου, Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Susana Lugo Mirón, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Διονύσης Γούτσος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ολυμπία Τσακνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη των φρασεολογικών μονάδων που εμπεριέχουν τα ρήματα κίνησης πηγαίνω και έρχομαι στην ισπανική και την ελληνική γλώσσα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Ισπανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη των φρασεολογικών μονάδων που εμπεριέχουν τα ρήματα κίνησης πηγαίνω και έρχομαι στην ισπανική και την ελληνική γλώσσα
Περίληψη:
Στον τομέα της φρασεολογίας ο όρος φρασεολογική μονάδα συμπεριλαμβάνει τόσο τις φράσεις και λεξιλογικές συνάψεις όσο και τις παροιμίες. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των παροιμιών και πιο συγκεκριμένα των παροιμιολογικών μονάδων, όπως επιλέξαμε να τις ονομάσουμε κατ’αντιστοιχία του όρου φρασεολογική μονάδα. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αντιπαραβολική μελέτη και ανάλυση των παροιμιολογικών μονάδων που περιέχουν τα ρήματα κίνησης ir και venir της ισπανικής γλώσσας και πηγαίνω και έρχομαι της ελληνικής αντίστοιχα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός παροιμιολογικών αντιστοιχιών ανάμεσα στις δύο γλώσσες, καθώς και η πρόταση παροιμιολογικών αντιστοιχιών, όπου δεν κατέστη δυνατή η εύρεσή τους κατά την αποδελτίωση. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δυο κύρια μέρη: ένα θεωρητικό, στο οποίο παρουσιάζονται η φρασεολογία και η παροιμιολογία ως επιστημονικοί κλάδοι και ένα πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων και τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, την παρουσίαση και ανάλυση των παροιμιολογικών μονάδων, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα. Η συλλογή των δεδομένων μας στηρίχτηκε κατά βάση στην αποδελτίωση 18 μονόγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών της ισπανικής και ελληνικής γλώσσας από την οποία προέκυψε ένα σώμα 405 παροιμιολογικών μονάδων. Κατά την αποδελτίωση εντοπίσαμε τις παροιμιολογικές μονάδες σε καθένα από αυτά τα λεξικά για κάθε γλώσσα ξεχωριστά, αναζητώντας τις μονάδες αυτές στα λήμματα ir-venir και πηγαίνω-έρχομαι αντίστοιχα. Για την καταγραφή τους λάβαμε υπόψη τα πεδία (λεξιλογικές παραλλαγές, θέμα, είδος, σημασία, συγκείμενο, συνώνυμες, κυριολεκτική και εννοιολογική αντιστοιχία, χρήση) του παροιμιολογικού δελτίου που είχαμε δημιουργήσει βάσει του οποίου στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε την ανάλυση των μονάδων. Ανάμεσα στα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας συγκαταλέγεται το γεγονός ότι και στις δύο γλώσσες εντοπίσαμε πλήθος παροιμιολογικών μονάδων που να περιέχουν τα εν λόγω ρήματα κίνησης με τις περισσότερες να αφορούν την ισπανική γλώσσα. Τέλος, αναφορικά με τις παροιμιολογικές αντιστοιχίες προκύπτει πως το ποσοστό κυριολεκτικής αντιστοιχίας που εμφανίζουν οι μονάδες αυτές ήταν αρκετά μικρό σε σχέση με εκείνο της εννοιολογικής τους αντιστοιχίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Φρασεολογία, παροιμιολογία, ισπανική γλώσσα, ελληνική γλώσσα, ρήματα κίνησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
221
Αριθμός σελίδων:
680
TESIS_PAPAIOANNOU_MICHALIA.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο