Η Χρήση του SCRATCH JR ως Εργαλείο για την Ενίσχυση και την Κατανόηση της Διδασκαλίας σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και Κυρίως σε Παιδιά που δεν Έχουν ως Μητρική Γλώσσα την Ελληνική. Μια Μελέτη Περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3400861 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-06-10
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Ζέρβα Ανδρομάχη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριστοτέλης Γκιόλμας Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Σκορδούλης Καθηγητής& Πρόεδρος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαρά Παπουτσή Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Εξωτ. Συνεργάτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Χρήση του SCRATCH JR ως Εργαλείο για την Ενίσχυση και την Κατανόηση της Διδασκαλίας σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και Κυρίως σε Παιδιά που δεν Έχουν ως Μητρική Γλώσσα την Ελληνική. Μια Μελέτη Περίπτωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Χρήση του SCRATCH JR ως Εργαλείο για την Ενίσχυση και την Κατανόηση της Διδασκαλίας σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και Κυρίως σε Παιδιά που δεν Έχουν ως Μητρική Γλώσσα την Ελληνική. Μια Μελέτη Περίπτωσης
Περίληψη:
Σε μια κοινωνία πολυπολιτισμική είναι πολύ βασικό όλοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται το ίδιο και να τους δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες. Αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την εκπαίδευση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο να εμπλουτίσει την τυπική διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της με περισσότερες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα , που προάγουν την ισότητα και δίνουν ίσες ευκαιρίες για μάθηση σε όλους τους μαθητές
Από την άλλη πλευρά τόσο η εκπαίδευση STEAM που ενσωματώνει τους κλάδους των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης του Μηχανικού, των Μαθηματικών, αλλά και των Τεχνών και τους συσχετίζει με την καθημερινή ζωή, όσο και η Εκπαιδευτική Ρομποτική η οποία έχει τις βάσεις της στο Κατασκευαστικό Εποικοδομητισμό (Κονστρουξιονισμό, Constructionism) του Seymour Papert, όπου υποστηρίζουν ότι η απόκτηση ουσιαστικής μάθησης από τους μαθητές συμβαίνει όταν συμμετέχουν και εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία και αλληλοεπιδρούν με τα αντικείμενα μελέτης, βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μάθηση καθώς και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την κριτική τους σκέψη.
Για το λόγο αυτό στην συγκεκριμένη έρευνα γίνεται μια προσπάθεια συνδυασμού της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEAM σε ένα νηπιαγωγείο όπου οι περισσότεροι μαθητές είναι παιδιά μεταναστών και έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει πως το Scratch Jr, (https://www.scratchjr.org/)ένα εργαλείο προγραμματισμού με πλακίδια , που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εισαγωγή των παιδιών αυτής της ηλικίας στον προγραμματισμό, μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση της διδασκαλίας ακόμη και από μαθητές που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυπολιτισμικότητα, Δίγλωσσοι Μαθητές, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ρομποτική,STEM, STEAM Προσχολική Εκπαίδευση, Υπολογιστική Σκέψη, Scratch, Scratch Junior ,Μελέτη Περίπτωσης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
83
Διπλωματική Εργασία Ζέρβα Ανδρομάχη.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο