Ικανότητες προσαρμογής στη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων σε πλημμυρικά φαινόμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3403320 235 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-09
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Ζωγράφου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Βενετία - Σοφία Βελονάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Πεσιρίδης, Διδάκτωρ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ικανότητες προσαρμογής στη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων σε πλημμυρικά φαινόμενα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ικανότητες προσαρμογής στη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων σε πλημμυρικά φαινόμενα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το φαινόμενο των πλημμυρών αποτελεί μια φυσική καταστροφή η οποία ανέκαθεν επηρέαζε αρνητικά τις κοινότητες, προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στους ανθρώπους και τις υποδομές. Παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια τα πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση ως προς τη συχνότητα άλλα και την έντασή τους, λόγω της έξαρσης της κλιματικής κρίσης και της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. Η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στις πλημμύρες καθορίζει τον βαθμό στον οποίο οι κοινότητες αυτές είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους διαταραχές και να επανέλθουν.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η εκτίμηση του βαθμού ετοιμότητας και ανθεκτικότητας των κοινοτήτων κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων.
Mεθοδολογία: Για την εύρεση των σχετικών μελετών, χρησιμοποιήθηκαν δύο ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, η PubMed και η Cochrane Library. Η αναζήτηση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων έγιναν με χρήση συγκεκριμένων αλγόριθμων λογικής που εφαρμόστηκαν με τις λέξεις κλειδιά: Ανθεκτικότητα, πλημμύρες, ανθεκτικές κοινότητες, ικανότητες προσαρμογής
Αποτελέσματα: Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις τακτικές και τις δράσεις που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην προσαρμογή και την αποφασιστικότητα των κοινοτήτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλημμύρες. Τα ευρήματα των μελετών περιλαμβάνουν πλήθος πτυχών, όπως είναι η ετοιμότητα της κοινότητας, οι στρατηγικές αντίδρασης, η ψυχολογική υποστήριξη και η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής κοινότητας σε φαινόμενα πλημμυρών. Τα αποτελέσματα τονίζουν τη σημασία της προληπτικής εμπλοκής και των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών εντός των τοπικών κοινοτήτων για την ετοιμότητα σε περίπτωση καταστροφών, όπως την επένδυση σε υποδομές και την ενίσχυση της εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα: Η έννοια της ανθεκτικότητας της κοινότητας απέναντι στις απειλές των πλημμυρών είναι πολύπλευρη, περιλαμβάνοντας φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό το πόσο θα συμβάλλει η ετοιμότητα ενός πληθυσμού, όταν θα βρεθεί αντιμέτωπος με φαινόμενα καταστροφών, όπως οι πλημμύρες και θα καταφέρει να ανταπεξέλθει και να επιστρέψει στην καθημερινότητα έχοντας ενισχύσει έτσι, την ανθεκτικότητα της κοινότητας. Η ετοιμότητα αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των δυσμενών επιπτώσεων των πλημμυρών. Η συμμετοχή του τομέα της υγείας στο κομμάτι της ετοιμότητας όταν πρόκειται για καταστροφές είναι καθοριστικός και τα ευρήματα αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη μιας ισχυρής υποδομής υγειονομικής περίθαλψης σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών. Ο τομέας της υγείας διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων σε πλημμυρικά φαινόμενα. Από την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση έως τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθεκτικότητα, πλημμύρες, Ανθεκτικές κοινότητες, Ικανότητες προσαρμογής, Ετοιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
109
Zografou_Maria_MSc.pdf (978 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο