Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την διαχείριση υγειονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων κατά την περίοδο 2020-2023

Διπλωματική Εργασία uoadl:3403323 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-09
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Τσιριγώτη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Πικουλής, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Καραβοκυρός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σωτήριος Γεωργόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την διαχείριση υγειονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων κατά την περίοδο 2020-2023
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την διαχείριση υγειονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων κατά την περίοδο 2020-2023
Περίληψη:
Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να τεθεί ένα πλαίσιο ανάλυσης και αξιολόγησης αναφορικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαχείριση υγειονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων κατά την περίοδο 2020-2023. Γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των στοιχείων εκείνων που καθιστούν την παρουσία των θεσμικών οργάνων επαρκείς ή μη για την χάραξη και υλοποίηση πολιτικών που έχουν στόχο την προαγωγή της Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τίθεται το πλαίσιο της σύνδεσης των εννοιών της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης με την Παγκόσμια Υγεία έχοντας ως σημείο αναφοράς την πιο πρόσφατη στρατηγική για το 2022.Προς αυτή την κατεύθυνση, αναλύονται ορισμένες περιπτωσιολογικές μελέτες, οι οποίες εμβαθύνουν συνοπτικά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον καιρό της πανδημίας, εστιάζοντας στην ανταπόκριση των οργάνων αναφορικά με τις άμεσες ανάγκες που προέκυψαν στο πεδίο αλλά και την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τίθεται η ανάγκη χάραξης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ατζέντας για ζητήματα υγείας και αναλύονται οι άξονες πολιτικής της προς επίρρωση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ όπως οι ανθρωπιστικές κρίσεις που μπορεί να προκύψουν από πόλεμο, φυσικές καταστροφές και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται η μετάβαση στις διαχρονικές διαρθρωτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το νομικό και θεσμικό κενό σε θέματα ολιστικής εκπροσώπησης υπό το πρίσμα της επίτευξης συνοχής σε ζητήματα ανθρωπιστικού και παγκόσμιου υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο κύριο μέρος της εργασίας αποτυπώνεται και η επίδοση της Ε.Ε. στον τομέα της εξωτερικής διαχείρισης κρίσεων με αναφορά στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεχωριστή σημασία έχουν οι προτάσεις για μια νέα οργανωτική δομή εντός και εκτός της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός σώματος διπλωματών (Health attachés) με πλήρη εξειδίκευση σε θέματα παγκόσμιας υγείας, ώστε να αποτελέσει μέρος μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα ενδυναμώσει τις εθνικές προτεραιότητες των κρατών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παγκόσμια Υγεία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αναπτυξιακή βοήθεια,Ανθρωπιστική βοήθεια,COVID-19, Υγειονομική κρίση, Φυσική καταστροφή,Διακυβέρνηση, Πολιτικές,EEAS,DG ECHO,Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Παγκόσμια Υγεία, Διεθνής Συμφωνία για την Πανδημία,Eυρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις και παγκόσμια υγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
173
Αριθμός σελίδων:
88
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Τσιριγώτη Αικατερίνη. ΙΟΥΝΙΟΣ 2024.docx (1).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.