Προσομοίωση και ανάπτυξη περιστρεφόμενων τριβοηλεκτρικών νανογεννητριών με σκοπό την συγκομιδή ενέργειας από μηχανικές κινήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:3403387 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-09
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Κορακιανίτης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσάμης Χρήστος, Δ/ντής Ερευνών, Ινστ. Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Δρ. Γαρδέλης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Δρ. Δαβάζογλου Δημήτριος, Δ/ντής Ερευνών, Ινστ. Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσομοίωση και ανάπτυξη περιστρεφόμενων τριβοηλεκτρικών νανογεννητριών με σκοπό την συγκομιδή ενέργειας από μηχανικές κινήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσομοίωση και ανάπτυξη περιστρεφόμενων τριβοηλεκτρικών νανογεννητριών με σκοπό την συγκομιδή ενέργειας από μηχανικές κινήσεις
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη και κατανόηση των
τριβοηλεκτρικών νανογεννητριών με σκοπό την συγκομιδή ενέργειας από μηχανικές
κινήσεις.
Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή για τα συστήματα
συγκομιδής ενέργειας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στους τρόπους μετατροπής μιας μορφής
ενέργειας σε ηλεκτρική, όπως είναι ο ηλεκτρομαγνητικός, ηλεκτροστατικός, πιεζοηλεκτρικός,
τριβοηλεκτρικός. Επιπροσθέτως, εξετάζουμε το τριβοηλεκτρικό φαινόμενο και τις
τριβοηλεκτρικές νανογεννήτριες (ή απλά τριβογεννήτριες) εστιάζοντας ειδικότερα στις
περιστρεφόμενες τριβογεννήτριες, κάνοντας μια αναδρομή στα διάφορα μοντέλα
υλοποίησης και στις τεχνικές ανάλυσης τέτοιων μοντέλων. Επίσης γίνεται μια εκτενής
αναφορά στις βασικές έννοιες της θεωρίας των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στις επιφάνειες των ηλεκτροδίων των τριβογεννητριών και παρουσιάζονται τα υλικά που
μελετήθηκαν στην εργασία.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του λογισμικού COMSOL που χρησιμοποιήθηκε
για την προσομοίωση των τριβογεννητριών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις των τριβογεννητριών στο λογισμικό
COMSOL καθώς επίσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαδικασία αυτή.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραματική διαδικασία λήψης μετρήσεων κατά την
λειτουργία τριβογεννητριών υπό διάφορες συνθήκες καθώς επίσης και τα αποτελέσματα
που προέκυψαν από την διαδικασία αυτή.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από ανακύπτουν από το σύνολο των
προσομοιώσεων κι εξάγονται προτάσεις για την μελλοντική υλοποίησή τους και τα πεδία
εφαρμογών τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Προσομοίωση, Comsol, Συλλογή ενέργειας, Τριβογεννήτρια, Περιστρεφόμενη τριβογεννήτρια, τριβοηλεκτρικό φαινόμενο.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
158
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ MSc_ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ_ΤΕΛΙΚΗ_ΕΚΔΟΣΗ.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.