Συνεδρίαση ΧV: 20 Μαΐου 1950

Πρακτικά uoadl:54726 215 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση ΧV: 20 Μαΐου 1950
Χρονική κάλυψη:
19500520
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιω. Πεσμαζόγλου, υποψήφιος υφηγητής, δημόσια δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.