Ψήφισμα: 8 Αυγούστου 1951

Πρακτικά uoadl:54749 90 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 8 Αυγούστου 1951
Χρονική κάλυψη:
19510808
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διάφορα
Λέξεις-κλειδιά:
Στυλιανός Σεφεριάδης, ομότιμος καθηγητής, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.