Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1933-1937, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55690 3135 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1933-1937, τόμος 8
Χρονική κάλυψη:
1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

61. Συνεδρίαση: 13 Νοεμβρίου 1936

Πρακτικά uoadl:55764
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

62. Συνεδρίαση (έκτακτη): 9 Νοεμβρίου 1936

Πρακτικά uoadl:55765
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

63. Συνεδρίαση (έκτακτη): 16 Νοεμβρίου 1936

Πρακτικά uoadl:55766
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

64. Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1936

Πρακτικά uoadl:55767
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

65. Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1936

Πρακτικά uoadl:55768
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

66. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1936

Πρακτικά uoadl:55769
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

67. Συνεδρίαση: 11 Δεκεμβρίου 1936

Πρακτικά uoadl:55770
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

68. Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55771
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

69. Συνεδρίαση: 29 Ιανουαρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55772
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

70. Συνεδρίαση: 8 Φεβρουαρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55773
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

71. Συνεδρίαση: 12 Φεβρουαρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55774
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

72. Συνεδρίαση: 19 Φεβρουαρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55775
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

73. Συνεδρίαση: 26 Φεβρουαρίου 1937

Πρακτικά uoadl:55776
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

74. Συνεδρίαση: 5 Μαρτίου 1937

Πρακτικά uoadl:55777
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

75. Συνεδρίαση: 19 Μαρτίου 1937

Πρακτικά uoadl:55778
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

76. Συνεδρίαση: 2 Απριλίου 1937

Πρακτικά uoadl:55779
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

77. Συνεδρίαση (έκτακτη): 15 Απριλίου 1937

Πρακτικά uoadl:55780
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο