Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1933-1937, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55690 3130 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1933-1937, τόμος 8
Χρονική κάλυψη:
1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 6 Οκτωβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55691
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση 2α: 20 Οκτωβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55692
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση 3η: 27 Οκτωβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55693
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 4η: 3 Νοεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55695
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση 5η: 10 Νοεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55696
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση 6η: 17 Νοεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55697
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση 7η: 8 Δεκεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55698
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση 8η: 19 Ιανουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55699
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55700
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 21 Φεβρουαρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55701
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55702
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55703
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55704
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55705
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1934

Πρακτικά uoadl:55706
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1934

Πρακτικά uoadl:55707
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 22 Μαΐου 1934

Πρακτικά uoadl:55708
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1934

Πρακτικά uoadl:55709
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 1 Ιουνίου 1934

Πρακτικά uoadl:55710
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 8 Ιουνίου 1934

Πρακτικά uoadl:55711
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο