Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1933-1937, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55690 3124 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1933-1937, τόμος 8
Χρονική κάλυψη:
1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1934

Πρακτικά uoadl:55712
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση 1η: 12 Οκτωβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55713
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση 2α: 2 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55715
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση 3η: 9 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55716
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση 4η: 23 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55717
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση 5η: 28 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55718
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση 6η: 30 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:55719
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση 7η: 11 Ιανουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:55720
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση 8η: 1 Φεβρουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:55721
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση 9η: 8 Φεβρουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:55722
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση 10η: 15 Φεβρουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:55723
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση 11η: 22 Φεβρουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:55724
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση 12η: 1 Μαρτίου 1935

Πρακτικά uoadl:55726
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση 13η: 15 Μαρτίου 1935

Πρακτικά uoadl:55728
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση 14η: 29 Μαρτίου 1935

Πρακτικά uoadl:55729
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση 15η: 11 Απριλίου 1935

Πρακτικά uoadl:55731
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση 16η: 10 Μαΐου 1935

Πρακτικά uoadl:55732
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση 17η: 31 Μαΐου 1935

Πρακτικά uoadl:55733
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση 18η: 14 Ιουνίου 1935

Πρακτικά uoadl:55734
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση 1η: 18 Οκτωβρίου 1935

Πρακτικά uoadl:55735
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο