20 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:59133 734 Αναγνώσεις

Τίτλος:
20 Ιουνίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180620
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
έκτακτοι καθηγητές, διδασκαλία
Κοσμήτορες, 1918-1919, εκλογή
Αντιπρύτανης, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3