Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59128 3364 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 10
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 20 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:59133
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. 13 Ιουλίου 1918

Πρακτικά uoadl:59136
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 23 Ιουλίου 1918

Πρακτικά uoadl:59141
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 16 Αυγούστου 1918

Πρακτικά uoadl:59151
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. 27 Αυγούστου 1918

Πρακτικά uoadl:59182
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 6 Σεπτεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:59200
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 15 Δεκεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:59210
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 4 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59240
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 11 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59306
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 12 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59313
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 22 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59318
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 25 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59321
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 8 Φεβρουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59329
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 13 Φεβρουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59335
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 22 Φεβρουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59371
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 1 Μαρτίου 1919

Πρακτικά uoadl:59391
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 5 Μαρτίου 1919

Πρακτικά uoadl:59396
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 8 Μαρτίου 1919

Πρακτικά uoadl:59414
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 15 Μαρτίου 1919

Πρακτικά uoadl:59418
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 4 Απριλίου 1919

Πρακτικά uoadl:59425
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο