Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59128 3363 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 10
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

81. 6 Μαΐου 1922

Πρακτικά uoadl:59865
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

82. 12 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:60114
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

83. 22 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:60118
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο