23 Ιουλίου 1918

Πρακτικά uoadl:59141 701 Αναγνώσεις

Τίτλος:
23 Ιουλίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180723
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κανονισμοί
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανισμός, βελτιώσεις, επιτροπή
Φαρμακίδης, χαρτοσήμανση διπλώματος
Βλαδίμηρος Μπένσης, μέλος επιτροπής, εξαίρεση
πρακτικά, επικύρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1