4 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59240 587 Αναγνώσεις

Τίτλος:
4 Ιανουαρίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19190104
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
βοηθοί, αναπληρωτές, ανακλήσεις
Παύλος Τσαούσογλου
Μαιευτική κλινική, τακτική έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1