6 Σεπτεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:59200 572 Αναγνώσεις

Τίτλος:
6 Σεπτεμβρίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180906
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κανονισμοί
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανικός νόμος, Ιατρική Σχολή, ρυθμιστικές διατάξεις, επικύρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4