27 Αυγούστου 1918

Πρακτικά uoadl:59182 641 Αναγνώσεις

Τίτλος:
27 Αυγούστου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180827
Σημειώσεις:
περιέχει 2 συνεδρίες στις 10πμ και 11:30πμ
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ειδική Νοσολογία, εκλογή υποψηφίων
Χειρουργική κλινική, εκλογή υποψηφίων
Μιχαήλ Κοντάς, υποψήφιος, Χειρουργική κλινική
πρακτικά, επικύρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6