1 Μαρτίου 1919

Πρακτικά uoadl:59391 634 Αναγνώσεις

Τίτλος:
1 Μαρτίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19190301
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γιαννίτσης, απόρριψη
Κλινικοί καθηγητές, ώρες διδασκαλίας
Στρατευμένοι φοιτητές, εξετάσεις
Μπίστης, υποψήφιος, υφηγητής
Χειρουργική Παθολογία, καθηγητές, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3