12 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:59313 641 Αναγνώσεις

Τίτλος:
12 Ιανουαρίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19190112
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Αλιβιζάτος, απουσίες καθηγητών, συνεδρίες, επίπληξη
Ινστιτούτο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3