Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59323 833 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
216.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Χριστόδουλος Ρουσσινός, δημοδιδάσκαλος, κληροδότημα,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Ιωαννίδης, εισαγγελέας πρωτοδικών Ναυπλίου, διαθήκη Ρουσσινού
Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, δήμαρχος Τρικάλων Ξυλοκάστρου, Κορινθίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15