Ακαδημαϊκό έτος 1859-1860

Φάκελος uoadl:59951 2138 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1859-1860
Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 134, 197, 229, 397, 405, 403, 580Β, 408, 305, 310, 354, 355, 187, 225, 217, 144, 23, 675
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59992
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών
(προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

22. Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59993
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια
υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

23. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 23.3)

Υποφάκελος uoadl:59995
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

24. Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:59997
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές
υποθέσεις του πανεπιστημίου

25. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59999
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης
συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

26. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:60001
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων
(πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές) κ.λπ.

27. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:60004
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες   

28. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 23.4)

Υποφάκελος uoadl:60005
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

29. Προσφορά και αγορά βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:60006
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:Έγγραφα
σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης,
των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
30. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 23.5)

Υποφάκελος uoadl:60009
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

31. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142303
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών
και υποτρόφους κληροδοτημάτων.