Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:60182 494 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
26.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Κ. Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, Δημήτριος Ορφανίδης, μισθός, αύξηση, απόφαση, κοινοποίηση
κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, διδασκαλία, μαθήματα, έξοδα, προϋπολογισμός, οικονομία,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, δαπάνες, γραφείο πανεπιστημίου, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, περικοπή, κυβέρνηση, κάλυψη, πόροι, ίδιοι,
αποδοχή, κοινοποίηση,
φυσιογραφικό μουσείο, Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος των φυτολογικών συλλογών,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
Τ. Μποργγίνης (Borgini Tito), βοηθός, ταριχευτής, αίτημα, αύξηση, μισθός, έγκριση, πανεπιστήμιο,
Γεώργιος Παπασλιώτης, αίτημα, μισθός, καταβολή, απουσία, αλλοδαπή,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας, απολογισμός, πληρωμές, δαπάνες, λειτουργία, χρηματικά εντάλματα, κοινοποίηση,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, προϋπολογισμός, φυσιογραφικό μουσείο, υποβολή, υπουργείο, έγκριση.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.