Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:61741 563 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
361.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τελωνείο Πειραιώς, Πολιτικό Νοσοκομείο, Δημοτικό Νοσοκομείο, υφάσματα, παραλαβή, σκεύη, υλικά, φάρμακα, Τεργέστη, Βενετία, Τελωνείο Αθηνών, Άγγελος Ευθυμίου, έμπορος, κλινοσκεπάσματα, δαπάνες, πληρωμή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14