Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:61853 349 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
31.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Αθανάσιος Μακεδόνας, Κωνσταντινούπολη, πρόταση, ανακάλυψη, απόδειξη, μετάβαση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6