Σχολές

Υποφάκελος uoadl:62082 224 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
52.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολές, Γραφείο, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παύλος Ιωάννου, κοσμήτώρ, Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα, διαίρεση, καθηγητές, κατάλογος, Σελήνη, πίνακες, βιβλίο, Ιούλιος Σμίτ (Ιούλιος Σμιθ), διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, Φίλιππος Ιωάννου, Δημήτριος Κοκκίδης, καθηγητές, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, ιερέας, αίτημα, γνωμοδότηση, Ιατρική Σχολή, Ιωάννης Πύρλας, διορισμός, ζήτημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17