Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1872-1873 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1872-1873 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72429 1167 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1872-1873 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1872-1873 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Έτος έκδοσης:
1872
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Εθνικό τυπογραφείο
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Αριθμός σελίδων:
16
Σημειώσεις:
Κοινή έκδοση με τις επετηρίδες των ετών 1868-69, 1869-70, 1870-71 και 1871-72
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10