Απογευματινή εφημερίδα Κωνσταντινούπολης

Συλλογή uoadl:col_constnewspaper 4780 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Απογευματινή εφημερίδα Κωνσταντινούπολης

Φίλτρο

 

1. Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:212210
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 25
Χρονολογία:
12 Ιουλίου 1925- 20 Αυγούστου 1925

2. Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:223308
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 26
Χρονολογία:
1 Ιανουαρίου 1926- 12 Φεβρουαρίου 1926

3. Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:223309
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 34
Χρονολογία:
1934

4. Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:223310
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 35
Χρονολογία:
1935

5. Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:223311
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 36
Χρονολογία:
1936

6. Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:223312
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 39
Χρονολογία:
1939