Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Σειρά uoadl:col_eggrafa1 25322 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.
Χρονική κάλυψη:
1837-1954
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 καθώς και με την μετέπειτα ανάπτυξή του δημιουργήθηκε η ανάγκη να διεκπεραιώνονται καλύτερα και ταχύτερα όλες οι εργασίες των διοικητικών υπηρεσιών και με αυτό το στόχο δημιουργήθηκε η υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Το Αρχείο Πρωτοκόλλου, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1837 έως το 1954, φυλασσόταν στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30). Το 1991 το Αρχείο Πρωτοκόλλου μεταφέρθηκε στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Σκουφά 45), όπου και κατηγοριοποιήθηκε και ταξινομήθηκε. Το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1954 έως περίπου το 1980 βρίσκεται στις αποθήκες του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστήμιου 30) και δεν είναι διαθέσιμο προς έρευνα. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1941. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1941 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.
Στις φόρμες εισαγωγής των βασικών πληροφοριών της κατηγορίας υλικού Πρωτόκολλο (λυτά έγγραφα) έχουν προστεθεί και οι θεματικές κατηγορίες.

Φίλτρο

 

41. Ακαδημαϊκό έτος 1868-1869

Φάκελος uoadl:61982
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

42. Ακαδημαϊκό έτος 1869-1870

Φάκελος uoadl:62084
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

43. Ακαδημαϊκό έτος 1879-1880

Φάκελος uoadl:62120
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

44. Ακαδημαϊκό έτος 1880-1881

Φάκελος uoadl:63716
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

45. Ακαδημαϊκό έτος 1890-1891

Φάκελος uoadl:64201
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

46. Ακαδημαϊκό έτος 1891-1892

Φάκελος uoadl:64392
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

47. Ακαδημαϊκό έτος 1892-1893

Φάκελος uoadl:64465
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

48. Ακαδημαϊκό έτος 1881-1882

Φάκελος uoadl:65568
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

49. Ακαδημαϊκό έτος 1882-1883

Φάκελος uoadl:65632
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

50. Ακαδημαϊκό έτος 1883-1884

Φάκελος uoadl:65713
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

51. Ακαδημαϊκό έτος 1893-1894

Φάκελος uoadl:65876
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

52. Ακαδημαϊκό έτος 1884-1885

Φάκελος uoadl:65896
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

53. Ακαδημαϊκό έτος 1894-1895

Φάκελος uoadl:65955
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

54. Ακαδημαϊκό έτος 1885-1886

Φάκελος uoadl:65956
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

55. Ακαδημαϊκό έτος 1895-1896

Φάκελος uoadl:66044
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

56. Ακαδημαϊκό έτος 1886-1887

Φάκελος uoadl:66048
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

57. Ακαδημαϊκό έτος 1887-1888

Φάκελος uoadl:66133
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

58. Ακαδημαϊκό έτος 1888-1889

Φάκελος uoadl:66462
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

59. Ακαδημαϊκό έτος 1896-1897

Φάκελος uoadl:66501
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

60. Ακαδημαϊκό έτος 1889-1890

Φάκελος uoadl:66537
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο