Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Σειρά uoadl:col_eggrafa1 30251 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.
Χρονική κάλυψη:
1837-1954
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 καθώς και με την μετέπειτα ανάπτυξή του δημιουργήθηκε η ανάγκη να διεκπεραιώνονται καλύτερα και ταχύτερα όλες οι εργασίες των διοικητικών υπηρεσιών και με αυτό το στόχο δημιουργήθηκε η υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Το Αρχείο Πρωτοκόλλου, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1837 έως το 1954, φυλασσόταν στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30). Το 1991 το Αρχείο Πρωτοκόλλου μεταφέρθηκε στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Σκουφά 45), όπου και κατηγοριοποιήθηκε και ταξινομήθηκε. Το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1954 έως περίπου το 1980 βρίσκεται στις αποθήκες του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστήμιου 30) και δεν είναι διαθέσιμο προς έρευνα. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1941. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1941 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.
Στις φόρμες εισαγωγής των βασικών πληροφοριών της κατηγορίας υλικού Πρωτόκολλο (λυτά έγγραφα) έχουν προστεθεί και οι θεματικές κατηγορίες.

Φίλτρο

 

89. Ακαδημαϊκό έτος 1907-1908

Φάκελος uoadl:69049
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

90. Ακαδημαϊκό έτος 1908-1909

Φάκελος uoadl:69095
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

91. Ακαδημαϊκό έτος 1909-1910

Φάκελος uoadl:69127
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

92. Ακαδημαϊκό έτος 1930-1931

Φάκελος uoadl:69249
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

93. Ακαδημαϊκό έτος 1931-1932

Φάκελος uoadl:69285
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

94. Ακαδημαϊκό έτος 1932-1933

Φάκελος uoadl:69336
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

95. Ακαδημαϊκό έτος 1933-1934

Φάκελος uoadl:69377
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

96. Ακαδημαϊκό έτος 1934-1935

Φάκελος uoadl:69432
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

97. Ακαδημαϊκό έτος 1935-1936

Φάκελος uoadl:69451
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

98. Ακαδημαϊκό έτος 1928-1929

Φάκελος uoadl:69452
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

99. Ακαδημαϊκό έτος 1929-1930

Φάκελος uoadl:69485
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

100. Ακαδημαϊκό έτος 1940-1941

Φάκελος uoadl:69504
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

101. Ακαδημαϊκό έτος 1936-1937

Φάκελος uoadl:69851
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

102. Ακαδημαϊκό Έτος 1937 - 1938

Φάκελος uoadl:69871
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:


103. Ακαδημαϊκό έτος 1938-1939

Φάκελος uoadl:69909
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

104. Ακαδημαϊκό έτος 1941-1942

Φάκελος uoadl:69995
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

105. Ακαδημαϊκό έτος 1942-1943

Φάκελος uoadl:70069
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

106. Ακαδημαϊκό έτος 1943-1944

Φάκελος uoadl:70099
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

107. Ακαδημαϊκό έτος 1939-1940

Φάκελος uoadl:70115
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

108. Ακαδημαϊκό έτος 1944-1945

Φάκελος uoadl:70119
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο