Ιστορικό Αρχείο

Συλλογή uoadl:col_histarch 31672 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή:
Η πολυποίκιλη αρχειακή συλλογή του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑΕΚΠΑ) ξεπερνάει τις 2.000.000 σελίδες και καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ιστορίας του ελληνικού κράτους: από το 1837 που ιδρύεται το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έως το 1980 περίπου. Η ψηφιοποίηση της συλλογής του ΙΑΕΚΠΑ ξεκίνησε το 1999. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και ενισχύθηκε με το έργο "Ψηφιακή Συλλογή του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.3: "Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού". Στo πλαίσιο αυτού του έργου, ψηφιοποιήθηκαν τεκμήρια ποικίλου είδους και θεματολογίας -προτεραιότητα δόθηκε στην ψηφιοποίηση λυτών εγγράφων, βιβλιοδετημένων χειρόγραφων, έντυπων σελίδων και φωτογραφικού αρχείου- ενώ επίσης έγινε αναλυτική περιγραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση του υλικού με τη μέθοδο της λημματογράφησης. Η παλαιότητα του υλικού αλλά και η συνέχειά του στο χρόνο, το καθιστούν εξαιρετικά πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της νεώτερης ελληνικής ιστορίας: ο ερευνητής θα βρει επαρκή τεκμήρια για την ιστορία του μεγαλύτερου και παλαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας αλλά και για την κοινωνική, οικονομική, επιστημονική, θεσμική και πολιτισμική ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας.
Η ψηφιακή συλλογή του ΙΑΕΚΠΑ αποτελεί μέρος της ψηφιακής βιβλιοθήκης Πέργαμος από το Δεκέμβριο του 2006.
Χρονική κάλυψη:
1837-1980
Κάτοχος:
Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκουφά 45, 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3689522
Fax: 210 3689532
E-mail: mtsiot@uoa.gr
Web: http://www.archive.uoa.gr/
Κανόνες πρόσβασης:
Ανοιχτή πρόσβαση επιτρέπεται στα τεκμήρια της χρονικής περιόδου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 έως τις 31/12/1941.
Το 1941 τέθηκε ως όριο σύμφωνα με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για πρόσωπα εν ζωή.
Το υλικό από το 1941 και εξής, στο οποίο δεν προσφέρεται πρόσβαση μέσω της «Περγάμου», διατίθεται από το ΙΑ.ΕΚΠΑ προς μελέτη και έρευνα σύμφωνα με τους κανονισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου (βλ.http://www.archive.uoa.gr/collection2_gr.htm).
Συνοπτικός κατάλογος του συνόλου του αρχειακού υλικού του ΙΑ.ΕΚΠΑ υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο: http://www.archive.uoa.gr/short-catalogue_gr.htm