Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών

Αρχείο uoadl:col_marasleios 5244 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών
Περιγραφή / Μέγεθος:
Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στεγάστηκε το 1905 σε νεοκλασικό κτήριο, που κτίσθηκε σε οικόπεδο που παρεχώρησε η Μονή Πετράκη μετά από πρωτοβουλία του Διδασκαλικού Συλλόγου Ελλάδος (1875). Η δαπάνη ανέγερσης του κτηρίου, η επίπλωση και ο εμπλουτισμός του με εποπτικά μέσα διδασκαλίας έγιναν με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή, ο οποίος καταγόταν από την Οδησσό της Ουκρανίας. Μέχρι το 1933 στο κτήριο λειτούργησε Διδασκαλείο, το οποίο κατάρτιζε δασκάλους. Από το έτος αυτό και μετά την εκπαίδευση των δασκάλων ανέλαβαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, μεταξύ των οποίων και η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, που στεγάστηκε στο νεοκλασικό κτήριο του Μαρασλή. Στον ίδιο χώρο, από το 1972 επανιδρύθηκε και λειτούργησε το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ως θεσμός μετεκπαίδευσης των δασκάλων πλέον (Ν. 1222/1972).

Φίλτρο

 

1. Χρονικά Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_marchronika
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Χρονικά του Μαρασλείου Διδασκαλείου και Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας εν Αθήναις 1905-1938

2. Διδακτέα Ύλη Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_mardidaktea
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
1) Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλία διδαχθείσας ύλης 1935-1981, 2) Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλία διδαχθείσας ύλης 1976-1981.

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_marpraktika
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
1) Διδασκαλείο Αθηνών Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων, 2) Βιβλίο Πρακτικών του Διδασκαλείου των Θηλέων, 3) Πρακτικά Πτυχιακών Εξετάσεων του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς, 4) Πρακτικά του εν Σάμω Διδασκαλείου των Αρρένων από του σχολικού έτους 1919-1920 μέχρι 1926-1927, 5) Βιβλίο Πρακτικών Σχολικού Ταμείου Διδασκαλείου, 6) Πρόχειρα Πρακτικά Συμβουλίου Ακαδημίας, 7) Πρακτικά των Συνεδριών του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς, 8) Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πειραιά, 9) Πρακτικά Σχολικής Κοινότητος Μαρασλείου Διδασκαλείου, 10) Βιβλίο Πρακτικών 1926-1936, 11) Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας, 12) Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, 13) Βιβλίο Πράξεων Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 14) Βιβλίο Συνεδριάσεων Προσωπικού Μ.Π.Α., 15) Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας της Μ.Π.Α. 1935-1941, 16) Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντού, 17) Βιβλίο Πράξεων των Σχολικών Εφορειών των Ραλλείων Σχολών Πειραιώς, 18) Αντίγραφα Πράξεων της Εφορείας της Ραλλείου Ακαδημίας μέχρι της ενάρξεως της Ενιαίας Σχολικής Εφορείας, 19) Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Βιβλίο Πράξεων των πτυχιακών εξετάσεων