Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Συλλογή uoadl:col_protopsaltis 20320 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Περιγραφή:
Το υψίστης σημασίας για την Βυζαντινή Μουσικολογία Αρχείο του Γρηγορίου πρωτοψάλτου συναπαρτίζεται από έξι φακέλους στους οποίους φυλάσσονται εκατόν εξήντα τετράδια, μικρά ή μεγαλύτερα. Στα χειρόγραφα αυτά περιέχονται, κυρίως, Εξηγήσεις μελών σε σημειογραφία προ της Νέας Μεθόδου καθώς και σε Νέα Μέθοδο από τον ίδιο τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη, αλλά και από τον Απόστολο Κώνστα, τον Αντώνιο λαμπαδάριο, τον Πέτρο Βυζάντιο και τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Στο Αρχείο Γρηγορίου πρωτοψάλτου υπάγονται εννέα ακόμα φάκελοι. Στους έξι πρώτους περιέχονται το Ειρμολόγιο, το Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και τέσσερεις τόμοι Ανθολογίας (Εσπερινός, Όρθρος, Λειτουργία) εξηγημένα στη Νέα Μέθοδο από τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη. Οι τρεις τελευταίοι φάκελοι του Αρχείου αφορούν στο Μηνολόγιο, το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο σε πρωτότυπη μελοποίηση από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.
Χρονική κάλυψη:
ΙΔ' - ΙΘ' αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.

Φίλτρο

 

21. Καλοφωνικοί Ειρμοί Πέτρου Μπερεκέτη

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109107
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 18

22. Πολυέλεος Δούλοι Κύριον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109108
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 19

23. Χερουβικά Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109109
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 20

24. Δειναί γραμμαί

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109110
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 21

25. Εωθινά

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109111
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 22

26. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109112
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 23

27. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109113
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 24

28. Στιχηράριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109114
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 25

29. Δοξαστικά Χρυσάφη του νέου - Πέτρου Πελοποννησίου - Ιακώβου πρωτοψάλτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109142
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 25Α

30. Τον δεσπότην - Άνωθεν οι προφήται

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109176
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 25Β

31. Κράτημα

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109193
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 25Γ

32. Τον ήλιον κρύψαντα Γερμανού Νέων Πατρών

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109199
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 25 Δ

33. Κοινωνικά

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109202
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 2 / Τετράδιο 33

34. Δοξολογία Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109203
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 2 / Τετράδιο 34

35. Ποικίλα (Δοξολογία, Αλληλουιάριον, Χερουβικόν)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109206
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 314

36. Εξηγήσεις στον Πέτρο Μπερεκέτη

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109210
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 2 / Τετράδιο 35

37. Δοξαστικό Ιακώβου Πρωτοψάλτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109212
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 314 Α

38. Κοινωνικό Αινείτε τον Κύριον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109214
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 36

39. Οίκος Ξένον τόκον ιδόντες Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109216
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 2 / Τετράδιο 37

40. Δοξαστικό Αίνων της Αγίας Ματρώνης

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109217
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 315