Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου

Συλλογή uoadl:col_psachoslibrary 18669 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Μουσικών Χειρογράφων Κ. Α. Ψάχου
Περιγραφή:
Στην υποσυλλογή Βιβλιοθήκη Κ. Α. Ψάχου φυλάσσονται διακόσια δεκαέξι χειρόγραφα, εκ των οποίων τα περισσότερα μουσικά. Η συλλογή συμπεριλαμβάνει Ειρμολόγια, Αναστασιματάρια, Στιχηράρια, Παπαδικές, Ανθολογίες, Θεωρητικές Συγγραφές και Συλλογές Ασμάτων. Οι κώδικες χρονολογούνται από τον ΙΔ' και έως τον ΙΘ' αιώνα.
Χρονική κάλυψη:
ΙΔ΄ - ΙΘ΄ αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.

Φίλτρο

 

161. Σπαράγματα

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126877
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
183 / 330

162. Σπαράγματα

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126878
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
184 / 331

163. Εισαγωγή στο Θεωρητικόν και Πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126879
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ΄ (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
185 / 332

164. Τραγούδια και αμέλιστοι στίχοι

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126880
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ΄ (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
209

165. Συλλογή δοξολογιών

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126881
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ΄ (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
215 / 307