Ερευνητικές δημοσιεύσεις Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Understanding the Conditions Under Which Drugs are Transferred from the Stomach Through the Upper Small Intestine After a High-Calorie, High-Fat Meal

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3402655
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Dietrich, Shirin
Ceulemans, Jens
Hermans, Eline
Argyropoulos, Theodoros
Goumas, Konstantinos
Vertzoni, Maria
Reppas, Christos
Έτος δημοσίευσης:
2024

2. On the processes limiting oral drug absorption when amorphous solid dispersions are administered after a high-calorie, high-fat meal: Sporanox® pellets

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3402656
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Dietrich, Shirin
Dimoula, Myrto
Argyropoulos, Theodoros
Ceulemans, Jens
Goumas, Konstantinos
Vertzoni, Maria
Reppas, Christos
Έτος δημοσίευσης:
2024

3. Leveraging the use of in vitro and computational methods to support the development of enabling oral drug products: An InPharma commentary

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3402657
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Reppas, Christos
Kuentz, Martin
Bauer-Brandl, Annette
Carlert, Sara
Dallmann, André
Dietrich, Shirin
Dressman, Jennifer
Ejskjaer, Lotte
Frechen, Sebastian
Guidetti, Matteo
Holm, René
Holzem, Florentin Lukas
Karlsson, Εva
Kostewicz, Edmund
Panbachi, Shaida
Paulus, Felix
Senniksen, Malte Bøgh
Stillhart, Cordula
Turner, David B.
Vertzoni, Maria
Vrenken, Paul
Zöller, Laurin
Griffin, Brendan T.
O’Dwyer, Patrick J.
Έτος δημοσίευσης:
2023

4. Η επίδραση της σωματικής άσκησης σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Συστηματική ανασκόπηση

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3402447
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Συγγραφείς:
Θεόδωρος Παπαβασιλάκης
Έτος δημιουργίας:
2024