Ερευνητικές δημοσιεύσεις Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Myth 18. That the Michelson- Morley Experiment Paved the Way for the Special Theory of Relativity

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3217889
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Έτος δημοσίευσης:
2015

2. Experimentation and the Meaning of Scientific Concepts

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3217888
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Theodore Arabatzis
Έτος δημοσίευσης:
2012

3. Electrons

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3217887
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Theodore Arabatzis
Έτος δημοσίευσης:
2009

4. Cathode Rays

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3217886
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Theodore Arabatzis
Έτος δημοσίευσης:
2009

5. Commentary 03 on Lilley 1953 and Truesdell 1973

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3217885
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Theodore Arabatzis
Έτος δημοσίευσης:
2008

6. ON THE INEXTRICABILITY OF THE CONTEXT OF DISCOVERY AND THE CONTEXT OF JUSTIFICATION

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3217883

7. Rational Versus Sociological Reductionism: Imre Lakatos and the Edinburgh School

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3217882
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Theodore Arabatzis
Έτος δημοσίευσης:
1994

8. The discovery of the Zeeman effect: A case study of the interplay between theory and experiment

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3217881
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Theodore Arabatzis
Έτος δημοσίευσης:
1992

9. Rethinking the `Discovery' of the electron

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3217880
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Theodore Arabatzis
Έτος δημοσίευσης:
1996

10. Re-writing Oral Pharmacokinetics Using Physiologically Based Finite Time Pharmacokinetic (PBFTPK) Models

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3217845
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Pavlos Chryssafidis
Athanasios A. Tsekouras
Panos Macheras
Έτος δημοσίευσης:
2022

11. All together now: an international palynological team documents vegetation and climate changes during the last 500 kyr at Lake Ohrid (SE Europe)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3217707
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Bertini, A.
Sadori, L.
Combourieu-Nebout, N.
Donders, T.H.
Kouli, K.
Koutsodendris, A.
Joannin, S.
Masi, A.
Mercuri, A.M.
Panagiotopoulos, K.
Peyron, O.
Sinopoli, G.
Torri, P.
Zanchetta, G.
Francke, A.
Wagner, B.
Έτος δημοσίευσης:
2016

12. European pollen-based REVEALS land-cover reconstructions for the Holocene: methodology, mapping and potentials

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3217704
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Esther Githumbi
Ralph Fyfe
Marie-Jose Gaillard
Anna-Kari Trondman
Florence Mazier
Anne-Birgitte Nielsen
Anneli Poska
Shinya Sugita
Jessie Woodbridge
Julien Azuara
Angelica Feurdean
Roxana Grindean
Vincent Lebreton
Laurent Marquer
Nathalie Nebout-Combourieu
Migle Stančikaite
Ioan Tantau
Spassimir Tonkov
Lyudmila Shumilovskikh and
Έτος δημοσίευσης:
2022

13. Πανδημία της νόσου COVID-19 : Βιοηθικές αρχές και κριτήρια προτεραιότητας στον εμβολιασμό

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2967617
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Βασίλειος, Φανάρας
Έτος δημοσίευσης:
2021

14. Η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες (Συνοπτική μελέτη)

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2967620
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Βασιλειος, Φανάρας
Έτος δημοσίευσης:
2021

15. Ακολουθίες

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3216266
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Συγγραφείς:
Γαβρίνας Κωνσταντίνος
Έτος δημιουργίας:
2022