Ερευνητικές δημοσιεύσεις Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1. Active Labor market policies and Lifelong Learning in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228975
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Anna Tsiboukli
Angelos Efstratoglou
Έτος δημοσίευσης:
2022

2. The electron affinity of gallium nitride (GaN) and digallium nitride (GaNGa): The importance of the basis set superposition error in strongly bound systems

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955589
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Demeter Tzeli
Athanassios A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2008

3. Mind the basis set superposition error

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955591
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Demeter Tzeli
Athanassios A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2010

4. Interpreting airborne pandemics spreading using fractal kinetics' principles

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2999991
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Macheras, P.
Tsekouras, A.A.
Chryssafidis, P.
Έτος δημοσίευσης:
2021

5. Correction to: Revising Pharmacokinetics of Oral Drug Absorption: II Bioavailability-Bioequivalence Considerations (Pharmaceutical Research, (2021), 38, 8, (1345-1356), 10.1007/s11095-021-03078-w)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3020223
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Chryssafidis, P.
Tsekouras, A.A.
Macheras, P.
Έτος δημοσίευσης:
2021

6. Correction to: Re-examining digoxin bioavailability after half a century: Time for changes in the bioavailability concepts (Pharmaceutical Research, (2021), 38, 10, (1635-1638), 10.1007/s11095-021-03121-w)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3020140
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Tsekouras, A.A.
Macheras, P.
Έτος δημοσίευσης:
2021

7. Columbus egg: Oral drugs are absorbed in finite time

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228863
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
P. Macheras
A.A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2022

8. Re-examining digoxin bioavailability after half a century: Time for changes in the bioavailability concepts

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228864
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Athanasios A. Tsekouras
Panos Macheras
Έτος δημοσίευσης:
2021

9. Revising Pharmacokinetics of Oral Drug Absorption: II Bioavailability-Bioequivalence Considerations

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228865
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Pavlos Chryssafidis
Athanasios A. Tsekouras
Panos Macheras
Έτος δημοσίευσης:
2021

10. From personalization to adaptivity - Creating immersive visits throughinteractive digital storytelling at the Acropolis Museum

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:3156382
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Pujol, Laia
Katifori, Akrivi
Vayanou, Maria
Roussou, Maria
and Karvounis, Manos
Kyriakidi, Marialena
Eleftheratou, Stamatia
and Ioannidis, Yannis
Έτος δημοσίευσης:
2013

11. Users at the center of designing informal learning experiences

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3025143
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Roussou, M.
Έτος δημοσίευσης:
2013

12. CHESS: Personalized Storytelling Experiences in Museums

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3025001
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Katifori, A.
Karvounis, M.
Kourtis, V.
Kyriakidi, M.
Roussou, M.
Tsangaris, M.
Vayanou, M.
Ioannidis, Y.
Balet, O.
Prados, T.
Keil, J.
Engelke, T.
Pujol, L.
Έτος δημοσίευσης:
2014

13. Applying interactive storytelling in cultural heritage: Opportunities, challenges and lessons learned

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3024550
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Katifori, A.
Karvounis, M.
Kourtis, V.
Perry, S.
Roussou, M.
Ioanidis, Y.
Έτος δημοσίευσης:
2018

14. Comparison of the Effect of Interactive versus Passive Virtual Reality Learning Activities in Evoking and Sustaining Conceptual Change

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3071291
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Roussou, M.
Slater, M.
Έτος δημοσίευσης:
2020

15. Authoring personalized interactive museum stories

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3024995
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Vayanou, M.
Katifori, A.
Karvounis, M.
Kourtis, V.
Kyriakidi, M.
Roussou, M.
Tsangaris, M.
Ioannidis, Y.
Balet, O.
Prados, T.
Keil, J.
Engelke, T.
Pujol, L.
Έτος δημοσίευσης:
2014

16. Effects of Virtual Hand Representation on Interaction and Embodiment inHMD-based Virtual Environments Using Controllers

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:3188824
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Lougiakis, Christos
Katifori, Akrivi
Roussou, Maria and
Ioannidis, Ioannis-Panagiotis
Έτος δημοσίευσης:
2020

17. Evaluation of direct manipulation using finger tracking for complex tasks in an immersive cube

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3071032
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Chapoulie, E.
Marchal, M.
Dimara, E.
Roussou, M.
Lombardo, J.-C.
Drettakis, G.
Έτος δημοσίευσης:
2014

18. Families and mobile devices in museums: Designing for integrated experiences

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2994003
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Rennick-Egglestone, S.
Brundell, P.
Koleva, B.
Benford, S.
Roussou, M.
Chaffardon, C.
Έτος δημοσίευσης:
2016

19. Flow, staging, wayfinding, personalization: Evaluating user experience with mobile museum narratives

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2998084
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Roussou, M.
Katifori, A.
Έτος δημοσίευσης:
2018

20. Shared digital experiences supporting collaborative meaning-making at heritage sites

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2993471
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Perry, S.
Roussou, M.
Mirashrafi, S.S.
Katifori, A.
McKinney, S.
Έτος δημοσίευσης:
2019