4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1

Conference Proceedings uoadl:1001799 4547 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Publisher:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Editor:
Κοίλιας, Χρήστος
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Algorithms and Theory of Computation
Databases and Information Systems
Artificial Intelligence
Networks and Telecommunications
Number of pages:
611
Bib number:
351140
Usher Number:
004 ΠΣΠ π[19--] 1

Φίλτρο

 

1. Αλγόριθμοι ταύτισης προτύπου

Conference Paper uoadl:1037821
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Τιμολέων, Μ.
Main subject category:
Computer science

2. On point and segment enclosures

Conference Paper uoadl:1037828
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Bistiolas, V.
Sofotassios, D.
Tsakalidis, Athanasios
Main subject category:
Computer science

3. Parallel topological sorting on a acyclic digraphs

Conference Paper uoadl:1037836
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Nikolopoulos, Stavros D.
Danielopoulos, Stylianos D.
Main subject category:
Computer science

4. Συγκριτική ανάλυση των απαιτήσεων χώρου τετραδικών και δυαδικών δέντρων περιοχών

Conference Paper uoadl:1037839
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vassilakopoulos, Michael
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Main subject category:
Computer science

5. Natural informatics

Conference Paper uoadl:1037845
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Marcer, Peter J.
Main subject category:
Computer science

6. Fast arithmetic operations on the 3-LAP massively parallel processor

Conference Paper uoadl:1037862
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Androutsou, P.V
Davarakis, Constantinos T.
Kyrimis, K.
Maritsas, D.G.
Nastou, P.E.
Main subject category:
Computer science

7. Εποπτική αναπαράσταση της προσομοίωσης ενός κατανεμημένου συστήματος μέσω του Dvisualizer

Conference Paper uoadl:1037873
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πεντάρης, Γ.
Spirakis, P. G.
Ταμπακάς, Βασίλης
Main subject category:
Computer science

8. Μελέτη ανοχής βλαβών συστημάτων πολυεπεξεργαστών με πολυβάθμια δίκτυα διασύνδεσης πολλαπλών διαδρομών

Conference Paper uoadl:1037883
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βέγλης, Α.
Pombortsis, Andreas
Main subject category:
Computer science

9. Reliable real-time atomic broadcasting

Conference Paper uoadl:1037902
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vlahodimitropulos, Konstantinos
Main subject category:
Networks and Telecommunications

10. A multithreading implementation of low-level image processing on the 3-LAP massively parallel processor

Conference Paper uoadl:1037911
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Davarakis, Constantinos T.
Kyrimis, K.
Maritsas, D.G.
Nastou, P.E.
Harissis, Anastasios (Tasos) V.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

11. Orchid: πλατφόρμα παράλληλων αλγόριθμων σε αρχιτεκτονικές κατανεμημένης μνήμης

Conference Paper uoadl:1037938
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βολιώτης, Κ.
Kaxiras, Stefanos
Papakonstantinou, George
Tsanakas, Panayotis
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

12. Explanation provision for decision aiding in intelligent systems

Conference Paper uoadl:1037946
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Darzentas, J.
Spyrou, T.
Darzentas, J. S.
Main subject category:
Artificial Intelligence

13. Some trends in nonmonotonic logic - computing extensions of default logic

Conference Paper uoadl:1037955
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Antoniou, Grigoris
Main subject category:
Artificial Intelligence

14. RECPHONE Remote expert consultation phone

Conference Paper uoadl:1037969
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Μπασίρογλου, Παναγιώτης
Μπούρας, Χρήστος
Παπουτσόπουλος, Γεώργιος
Spirakis, P. G.
Main subject category:
Artificial Intelligence

15. A prototype workbench for the ID3 algorithm

Conference Paper uoadl:1037977
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Tsatsarakis, C.
Sleeman, D.
Main subject category:
Artificial Intelligence

16. Μια μέθοδος ανάπτυξης φλοιών έμπειρων συστημάτων με αλγοριθμικές γλώσσες

Conference Paper uoadl:1037985
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Yialouris, C. P.
Sideridis, Alexander B.
Main subject category:
Artificial Intelligence

17. Ένα σύστημα επεξεργασίας κειμένων με απαντητική ικανότητα

Conference Paper uoadl:1037995
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαριακάκης, Εμμανουήλ Ε.
Danielopoulos, Stylianos D.
Main subject category:
Artificial Intelligence

18. NTUA - KESS Ένας πυρήνας έμπειρων συστημάτων για πλήρη, αβέβαιη και ασαφή συμπερασματολογία

Conference Paper uoadl:1038009
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Nomikos, Christos
Βλάσσης, Ν.
Φλώκος, Κ.
Panayiotopoulos, Themis
Papakonstantinou, George
Main subject category:
Artificial Intelligence

19. Ένα πλαίσιο για την κατασκευή εργαλείων διοίκησης σχηματισμών λογισμικού βασισμένο στο λογικό προγραμματισμό

Conference Paper uoadl:1038023
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vescoukis, Vassilios C.
Psaromiligos, Yiannis
Main subject category:
Artificial Intelligence

20. Βελτίωση της απόδοσης λογικών προγραμμάτων με τη χρήση μετασχηματισμών

Conference Paper uoadl:1038029
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Gergatsoulis, Manolis
Katzouraki, Maria
Main subject category:
Artificial Intelligence