Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη

Honorific Edition uoadl:1002463 4077 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη
Honored person or collectivity:
Michelakis, E.
Publisher:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Year of publication:
1973
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
634
Bib number:
86928
Usher Number:
34(082.2) ΜΙΧ

Φίλτρο

 

21. Das normenkontrollverfahren der verwaltungsgerichtsbarkeit

Paper in Honorific Edition uoadl:1003032
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mayer, Franz
Main subject category:
Civil Procedure

22. Πρόσθετος και κυρία παρέμβασις εις διαιτητικήν διαδικασίαν

Paper in Honorific Edition uoadl:1003034
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Oikonomopoulos, Georgios I.
Main subject category:
Administrative Law

23. Oral and written procedure in the Venezuelan legal system

Paper in Honorific Edition uoadl:1003036
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rodriguez, José U.
Main subject category:
Civil Procedure

24. Typologie der Anfechtungsgründe

Paper in Honorific Edition uoadl:1003038
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Schima, Hans
Main subject category:
Civil Procedure

25. Sachabweisung ohne prüfung des Feststellungsinteresses

Paper in Honorific Edition uoadl:1003040
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Schumann, Ekkehard
Main subject category:
Civil Procedure

26. Η αναγνώρισις παρ' ημίν της ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων εκκρεμοδικίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1003042
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σινανιώτης, Λάμπρος Δ.
Main subject category:
Civil Procedure

27. Η ισχύουσα εν τη εκουσία δικαιοδοσία απόδειξις

Paper in Honorific Edition uoadl:1003044
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Main subject category:
Civil Procedure

28. Probleme der Parteibefragung im schweizerischen Zivilprozessrecht

Paper in Honorific Edition uoadl:1003046
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Walder, Hans Ulrich
Main subject category:
Civil Procedure