Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15

Volume of Archival Material uoadl:1900 5056 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15
Time Coverage:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη: 11 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:1903
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Δευτέρα: 18 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:1904
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Τρίτη: 25 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:1907
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Τετάρτη: 1 Νοεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:1909
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Πέμπτη: 22 Νοεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:1910
Unit:
Historical Archive

6. Έκτακτη Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:1911
Unit:
Historical Archive

7. Έκτακτη Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:1913
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Έκτη: 22 Δεκεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:1914
Unit:
Historical Archive

9. Έκτακτη Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1887

Proceedings uoadl:1915
Unit:
Historical Archive

10. Έκτακτη Συνεδρίαση: 12 Φεβρουαρίου 1887

Proceedings uoadl:1916
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Εβδόμη: 21 Φεβρουαρίου 1887

Proceedings uoadl:1917
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Ογδόη: 7 Μαρτίου 1887

Proceedings uoadl:1918
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Εννάτη: 14 Μαρτίου 1887

Proceedings uoadl:1919
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση Δεκάτη: 28 Μαρτίου 1887

Proceedings uoadl:1920
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 25 Απριλίου 1887

Proceedings uoadl:1943
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 3 Μαΐου 1887

Proceedings uoadl:1944
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 10 Μαΐου 1887

Proceedings uoadl:1945
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 14 Μαΐου 1887

Proceedings uoadl:1946
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 15 Μαΐου 1887

Proceedings uoadl:1947
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 24 Ιουλίου 1887

Proceedings uoadl:1948
Unit:
Historical Archive