Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1900 5039 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15
Χρονική κάλυψη:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη: 11 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1903
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δευτέρα: 18 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1904
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Τρίτη: 25 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1907
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τετάρτη: 1 Νοεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1909
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πέμπτη: 22 Νοεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1910
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Έκτακτη Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1911
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Έκτακτη Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1913
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Έκτη: 22 Δεκεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1914
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Έκτακτη Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1915
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Έκτακτη Συνεδρίαση: 12 Φεβρουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1916
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Εβδόμη: 21 Φεβρουαρίου 1887

Πρακτικά uoadl:1917
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Ογδόη: 7 Μαρτίου 1887

Πρακτικά uoadl:1918
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Εννάτη: 14 Μαρτίου 1887

Πρακτικά uoadl:1919
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Δεκάτη: 28 Μαρτίου 1887

Πρακτικά uoadl:1920
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 25 Απριλίου 1887

Πρακτικά uoadl:1943
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 3 Μαΐου 1887

Πρακτικά uoadl:1944
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 10 Μαΐου 1887

Πρακτικά uoadl:1945
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 14 Μαΐου 1887

Πρακτικά uoadl:1946
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 15 Μαΐου 1887

Πρακτικά uoadl:1947
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 24 Ιουλίου 1887

Πρακτικά uoadl:1948
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο