Ακαδημαϊκό έτος 1874-1875

Folder uoadl:60161 2473 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1874-1875
Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
Φάκελοι: 191, 175, 135, 198, 120, 230, 220, 399, 405, 403, 580Β, 409, 303, 306, 315, 359, 362, 361, 187, 226, 145, 44, 45, 664

Φίλτρο

 

27. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60195
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

28. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:60197
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

29. Διάφορα

Subfolder uoadl:60199
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

30. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:60201
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

31. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:60203
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

32. Εκπαίδευση [Υποφάκελος 45.2 (Πρακτική εξέταση ιατρών και αιτήσεις φοιτητών)]

Subfolder uoadl:60206
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

33. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:60207
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

34. Κτήματα

Subfolder uoadl:122597
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου