Ακαδημαϊκό έτος 1866-1867

Folder uoadl:61449 3193 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1866-1867
Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 220, 398, 405, 403, 580Β, 408, 303, 305, 311, 359, 361, 356, 187, 225, 217, 144, 358, 31, 662

Φίλτρο

 

21. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:61834
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων    

22. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:61835
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

23. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:61836
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

24. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:61837
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

25. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:61838
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

26. Σχολές

Subfolder uoadl:61839
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

27. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:61841
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

28. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 31.4α)

Subfolder uoadl:61842
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

29. Δικαστικά

Subfolder uoadl:61845
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου 

30. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:61850
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

31. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:61851
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

32. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:61852
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

33. Διάφορα

Subfolder uoadl:61853
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

34. Εκπαίδευση [Υποφάκελος 31.4β&γ (Αιτήσεις και Πρακτικές εξετάσεις)]

Subfolder uoadl:61854
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

35. Εκπαίδευση [Υποφάκελος 31.5 (Αταξίες και καθομολογήσεις φοιτητών)]

Subfolder uoadl:61858
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

36. Κτήματα

Subfolder uoadl:122460
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου