Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002467 4201 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1980
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
659
Bib number:
97714
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980

Φίλτρο

 

1. Αυστηρότης και επιείκεια εις το ελληνικόν δίκαιον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003988
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

2. Ζητήματα αναγκαστικής εκτελέσεως επί διαταγή πληρωμής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003990
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

3. Ασφαλίστου "υποκατάστασις"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003991
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόκας, Κωνσταντίνος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

4. Ο αιτιώδης ή ο αφηρημένος χαρακτήρ της θαλάσσιας φορτωτικής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003992
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λουκόπουλος , Ανδρέας Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

5. Η υπό του συνδίκου της ενώσεως εκποίησις ακινήτων του πτωχού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003993
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πτωχευτικό δίκαιο

6. Αι ρήτραι περί μη ανταγωνισμού εις το εργατικόν δίκαιον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003996
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστοφορίδης, Χριστόφορος-Ερμοκράτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

7. ΕΟΚ και ελληνική νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003998
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κριμπάς, Δημοσθένης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

8. Επιδίκαση επιχειρήσεως σε περίπτωση λύσεως εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004000
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

9. Ισοδύναμα της πτωχεύσεως και συγγενείς ρυθμίσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004002
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βερνάρδος , Αναστάσιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πτωχευτικό δίκαιο

10. Η καθολική συνέλευσις των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004003
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κιντής, Σταύρος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

11. Η απάτη περί τας ασφάλειας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004092
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαδάκης, Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

12. Το πρόβλημα της συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων και το δίκαιο του ανταγωνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004096
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

13. Διεθνείς περιορισμοί του ανταγωνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004101
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλογεράς , Ανδρέας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

14. Ενεχύρασις συναλλαγματικής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004105
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αξιόγραφα

15. Ανάκλησις διοικητικών συμβούλων ανωνύμου εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004107
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελούκας , Νικόλαος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

16. Το εταιρικό δίκαιο στα προπύλαια της εναρμονίσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004110
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

17. Σκέψεις επί της αρχής της συζητήσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004114
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Αι φορολογικαί αξιώσεις του δημοσίου εν αναβιώσει λυθείσης προσωπικής εταιρείας και εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004118
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

19. Περί του αναγωγικού δικαιώματος του κομίστου επιταγής εξοφληθείσης μέσω συμψηφιστικού γραφείου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004122
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζαχάρωφ , Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

20. Κατάσχεσις απαιτήσεων εκ τραπεζικών συναλλαγών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004125
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπρίνιας , Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς