Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002467 4057 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1980
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
659
Bib number:
97714
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980

Φίλτρο

 

21. Οικονομική και νομική επιστήμη. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των σχέσεων οικονομίας και δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004127
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

22. Αποκατάστασις μελλούσης ζημίας εις περίπτωσιν τραυματισμού εμπόρου ή εταίρου εμπορικής εταιρείας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004129
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

23. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004130
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λιακόπουλος, Θανάσης Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

24. Περί της ευθύνης, δια τας προξενούμενας εις τρίτους επί του εδάφους ζημίας, εξ αντικειμένων ιπτάμενων ή ισταμένων εντός του ατμοσφαιρικού χώρου ή του διαστήματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004134
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μανιατόπουλος , Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αεροπορικό και διαστημικό Δίκαιο

25. Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 Συντάγματος του 1975)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004137
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λιτζερόπουλος, Αλέξανδρος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

26. Κατάσχεση του δικαιώματος συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη εμπορικής εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004139
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

27. Η εμπορική πίστις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004141
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

28. Σκέψεις σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004147
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

29. Εναρμόνισις του δικαίου των εταιρειών εντός της Ε.Ο.Κ. Αι οδηγίαι (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV Directives) του συμβουλίου Ε.Κ - Συγκριτική μελέτη τούτων προς την περί εταιρειών Ελληνικήν Νομοθεσίαν - Υφιστάμεναι συγκρούσεις - Κενά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004151
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μιζάκης, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

30. Οι ευρωπαϊκές συμβάσεις και η αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004154
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μηνούδης, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιομηχανική ιδιοκτησία

31. Η προηγούμενη ακρόασις των ενδιαφερομένων εις τον νόμον περί ανώνυμων εταιρειών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004156
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χαλαζωνίτης, Κίμωνος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο