Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Honorific Edition uoadl:1002467 3467 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Tsirintanes, Alexandros Nikolaou
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1980
Place of publication:
Αθήναι - Κομοτηνή
Number of pages:
659
Bib number:
97714
Usher Number:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980

Φίλτρο

 

21. Οικονομική και νομική επιστήμη. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των σχέσεων οικονομίας και δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004127
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Main subject category:
Economic Law

22. Αποκατάστασις μελλούσης ζημίας εις περίπτωσιν τραυματισμού εμπόρου ή εταίρου εμπορικής εταιρείας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004129
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Main subject category:
Commercial Law

23. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004130
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λιακόπουλος, Θανάσης Θ.
Main subject category:
Commercial Law

24. Περί της ευθύνης, δια τας προξενούμενας εις τρίτους επί του εδάφους ζημίας, εξ αντικειμένων ιπτάμενων ή ισταμένων εντός του ατμοσφαιρικού χώρου ή του διαστήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1004134
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μανιατόπουλος , Ιωάννης Π.
Main subject category:
Air and space law

25. Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 Συντάγματος του 1975)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004137
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Litzeropoulos, Alexandros G.
Main subject category:
Constitutional Law

26. Κατάσχεση του δικαιώματος συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη εμπορικής εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004139
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Commercial Law

27. Η εμπορική πίστις

Paper in Honorific Edition uoadl:1004141
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Main subject category:
Commercial Law

28. Σκέψεις σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών

Paper in Honorific Edition uoadl:1004147
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δεληγιάννης, Γεώργιος
Main subject category:
Commercial Law

30. Οι ευρωπαϊκές συμβάσεις και η αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004154
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μηνούδης, Μιχαήλ Γ.
Main subject category:
Industrial property

31. Η προηγούμενη ακρόασις των ενδιαφερομένων εις τον νόμον περί ανώνυμων εταιρειών

Paper in Honorific Edition uoadl:1004156
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χαλαζωνίτης, Κίμωνος Μ.
Main subject category:
Commercial Law