Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Honorific Edition uoadl:1002467 4117 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Tsirintanes, Alexandros Nikolaou
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1980
Place of publication:
Αθήναι - Κομοτηνή
Number of pages:
659
Bib number:
97714
Usher Number:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980

Φίλτρο

 

10. Η καθολική συνέλευσις των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004003
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κιντής, Σταύρος Α.
Main subject category:
Commercial Law

11. Η απάτη περί τας ασφάλειας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004092
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papadakis, J.
Main subject category:
Insurance Law

12. Το πρόβλημα της συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων και το δίκαιο του ανταγωνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1004096
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Main subject category:
Law of Competition

13. Διεθνείς περιορισμοί του ανταγωνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1004101
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλογεράς , Ανδρέας Γ.
Main subject category:
Law of Competition

14. Ενεχύρασις συναλλαγματικής

Paper in Honorific Edition uoadl:1004105
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Main subject category:
Negotiable instruments

15. Ανάκλησις διοικητικών συμβούλων ανωνύμου εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004107
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Deloukas, Nicolas Alexander
Main subject category:
Commercial Law

16. Το εταιρικό δίκαιο στα προπύλαια της εναρμονίσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004110
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Main subject category:
Commercial Law

17. Σκέψεις επί της αρχής της συζητήσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004114
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Main subject category:
Civil Procedure

18. Αι φορολογικαί αξιώσεις του δημοσίου εν αναβιώσει λυθείσης προσωπικής εταιρείας και εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1004118
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.
Main subject category:
Commercial Law

19. Περί του αναγωγικού δικαιώματος του κομίστου επιταγής εξοφληθείσης μέσω συμψηφιστικού γραφείου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004122
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ζαχάρωφ , Παύλος
Main subject category:
Commercial Law

20. Κατάσχεσις απαιτήσεων εκ τραπεζικών συναλλαγών

Paper in Honorific Edition uoadl:1004125
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπρίνιας , Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Banking and capital market law

21. Οικονομική και νομική επιστήμη. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των σχέσεων οικονομίας και δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004127
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Main subject category:
Economic Law

22. Αποκατάστασις μελλούσης ζημίας εις περίπτωσιν τραυματισμού εμπόρου ή εταίρου εμπορικής εταιρείας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004129
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Main subject category:
Commercial Law

23. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004130
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λιακόπουλος, Θανάσης Θ.
Main subject category:
Commercial Law

24. Περί της ευθύνης, δια τας προξενούμενας εις τρίτους επί του εδάφους ζημίας, εξ αντικειμένων ιπτάμενων ή ισταμένων εντός του ατμοσφαιρικού χώρου ή του διαστήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1004134
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μανιατόπουλος , Ιωάννης Π.
Main subject category:
Air and space law

25. Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 Συντάγματος του 1975)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004137
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Litzeropoulos, Alexandros G.
Main subject category:
Constitutional Law

26. Κατάσχεση του δικαιώματος συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη εμπορικής εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004139
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Commercial Law

27. Η εμπορική πίστις

Paper in Honorific Edition uoadl:1004141
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Main subject category:
Commercial Law

28. Σκέψεις σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών

Paper in Honorific Edition uoadl:1004147
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δεληγιάννης, Γεώργιος
Main subject category:
Commercial Law