Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002467 3468 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1980
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
659
Bib number:
97714
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980

Φίλτρο

 

10. Η καθολική συνέλευσις των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004003
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κιντής, Σταύρος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

11. Η απάτη περί τας ασφάλειας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004092
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαδάκης, Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

12. Το πρόβλημα της συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων και το δίκαιο του ανταγωνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004096
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

13. Διεθνείς περιορισμοί του ανταγωνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004101
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλογεράς , Ανδρέας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

14. Ενεχύρασις συναλλαγματικής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004105
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αξιόγραφα

15. Ανάκλησις διοικητικών συμβούλων ανωνύμου εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004107
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δελούκας , Νικόλαος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

16. Το εταιρικό δίκαιο στα προπύλαια της εναρμονίσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004110
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

17. Σκέψεις επί της αρχής της συζητήσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004114
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Αι φορολογικαί αξιώσεις του δημοσίου εν αναβιώσει λυθείσης προσωπικής εταιρείας και εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004118
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

19. Περί του αναγωγικού δικαιώματος του κομίστου επιταγής εξοφληθείσης μέσω συμψηφιστικού γραφείου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004122
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζαχάρωφ , Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

20. Κατάσχεσις απαιτήσεων εκ τραπεζικών συναλλαγών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004125
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπρίνιας , Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

21. Οικονομική και νομική επιστήμη. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των σχέσεων οικονομίας και δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004127
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

22. Αποκατάστασις μελλούσης ζημίας εις περίπτωσιν τραυματισμού εμπόρου ή εταίρου εμπορικής εταιρείας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004129
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

23. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004130
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λιακόπουλος, Θανάσης Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

24. Περί της ευθύνης, δια τας προξενούμενας εις τρίτους επί του εδάφους ζημίας, εξ αντικειμένων ιπτάμενων ή ισταμένων εντός του ατμοσφαιρικού χώρου ή του διαστήματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004134
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μανιατόπουλος , Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αεροπορικό και διαστημικό Δίκαιο

25. Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 Συντάγματος του 1975)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004137
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λιτζερόπουλος, Αλέξανδρος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

26. Κατάσχεση του δικαιώματος συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη εμπορικής εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004139
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

27. Η εμπορική πίστις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004141
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

28. Σκέψεις σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004147
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

29. Εναρμόνισις του δικαίου των εταιρειών εντός της Ε.Ο.Κ. Αι οδηγίαι (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV Directives) του συμβουλίου Ε.Κ - Συγκριτική μελέτη τούτων προς την περί εταιρειών Ελληνικήν Νομοθεσίαν - Υφιστάμεναι συγκρούσεις - Κενά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004151
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μιζάκης, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο